Hem » Så får du ditt barn att spela mindre – Tips & råd

Så får du ditt barn att spela mindre – Tips & råd

by bengans

Du är inte ensam om att känna en viss oro för ditt barns spelande. Det handlar framför allt om skärmtiden, det vill säga den tid som spenderas framför datorn, mobilen eller TV-skärmen. Här finns ett stort behov av stöd och råd i föräldraskapet. För det finns risker med okontrollerad skärmtid och ett spelande utan regler.

I den här artikeln får du ta del av tips och råd som hjälper dig vägleda ditt barn i spelandet. Det handlar inte om att förbjuda tv- eller datorspel, utan mer om att uppmuntra ett sunt och hälsosamt spelande.

Varför lockar spelen?

Det snabba svaret är så klart att det är roligt att spela spel oavsett om det sker på TV, dator eller surfplatta. Dessutom är dagens spel mer sociala än förr då en spelare satt ensam framför skärmen. Tack vare internet kan barn idag spela med varandra, trots att de befinner sig framför olika skärmar. Det brukar också gå att chatta samtidigt som de spelar. Eftersom underhållningen sker i flera dimensioner är det lätt att tappa kontroll över skärmtid och även det som händer runt omkring.

Spelen är även lättillgängliga och går att spela från de flesta enheter, inklusive en helt vanlig mobiltelefon. Dessutom har de en stark attraktionskraft med genomtänkt design som lockar yngre spelare att spela mer.

Är det skadligt med datorspel?

Huruvida barn tar skada av att spela är ett omdiskuterat ämne. Det finns de som hävdar att väldigt små barn inte bör ha tillgång till skärmtid eftersom utvecklingen av hjärnan är känslig under de första åren. Andra menar att risken alltid finns närvarande, men att det är mer ett ansvar för föräldrar och ingenting myndigheter ska ta beslut om.

Den svenska Folkhälsomyndigheten har länge stått utan rekommendationer för skärmtid, men sedan en tid tillbaka pågår ett omfattande projekt för att vägleda i samband med spelande. Under 2024 kommer nämligen nationella rekommendationer presenteras med syftet att ge barn och föräldrar verktyg för att hitta en balans i spelvardagen.

Positiva effekter av spelande

En intressant vinkel, som motpol till de nämnda riskerna med för mycket skärmtid, är Karolinska Institutets rapport om TV-spel. Den visar att barn faktiskt kan bli smartare av att spela TV-spel. Med hjälp av IQ-tester under studiens gång kunde forskarna se att intelligensnivån låg högre bland de barn som spelade än de som knappt hade någon skärmtid. Det gäller alltså att hitta en balans i ditt barns spelande och inte utesluta det roliga som även kan ha positiva effekter på ditt barn.

Vad kan du göra?

Som förälder kan du dels verka i bakgrunden för en bättre kontroll över spelandet, dels påverka spelandet i samråd med barnet. Nyckeln till ett balanserat spelande är engagemang. Det kan såklart underlätta vissa stunder att få saker gjorda i hemmet när barnet sitter i sin egen värld och spelar. Men är du inte insatt i spelandet ökar risken att barnet faktiskt tar skada av spelandet. Antingen på grund av för mycket tid framför skärmen eller genom olämpliga spel.

Kontrollera innehåll

Du bör först och främst alltid se till att ha kontroll över vilka spel barnet använder. Är du osäker på vad ett spel handlar om bör du läsa på om titeln och även säkerställa att det är en lämplig åldersrekommendation. Ett tips är att sätta dig ner tillsammans med barnet för att få en bättre uppfattning om spelet. Är det något du anser vara olämpligt kan du prata med barnet och tillsammans kan ni söka efter spel som passar bättre.

Utgå från märkning

Är du själv ingen van spelare kan det vara svårt att veta hur saker fungerar och vad ett spel innehåller. De nämnda ålders- och innehållsmärkningarna ger dig en introduktion till spelet. I branschen kallas dessa för PEGI (Pan European Game Information). Står det exempelvis 12- innebär det att spelet inte är lämpligt för barn under tolv år.

Märkningen består även av andra symboler som vägleder dig om innehållet. Till exempel grovt stråk, droger och våld. Finns det möjlighet att göra köp i spelet ser du en kreditkortssymbol.

Engagera dig i barnets spelintresse

Uppmuntra ditt barn till ett sunt spelande genom att vara delaktig och engagerad. Det kan vara att föreslå ett gaming party när det vankas kalas eller arrangera en spelkväll där hela familjen deltar. Att du stöttar ditt barn och visar intresse för spelvärlden är viktigt för att tidigt skapa en respektfull dialog om spelandet. Med tiden som ditt barn blir äldre kan det annars bli svårt att veta hur du faktiskt ska tala om spelandet med barnet.

Även om många barn blir frustrerade när de inte får göra som de vill, brukar regler ändå vara uppskattade i längden. Det gäller dock att introducera reglerna på ett positivt sätt och även göra barnet inkluderad i dessa. Spelar ditt barn spel online som startar vid en exakt tidpunkt kan du anpassa middagen så att inte spelet missas. Gör du det kommer barnet förmodligen att vara mer öppen för andra typer av regler. Exempelvis att först göra klart läxor eller andra sysslor.

Det är också viktigt att du som förälder funderar över i vilken omfattning spelandet påverkar barnets liv. Fungerar vardagen utmärkt och mår barnet bra i övrigt? Då kanske det redan finns rätt balans i tillvaron.

Relaterat

Bengans, A Media Company – All Right Reserved.