Hem » Hvor mange mager har en ku og hvorfor?

Hvor mange mager har en ku og hvorfor?

by bengans

Mange tror at kyr har fire mager. Noen sier til og med at kua har syv mager. Dette er helt feil. Så hvor mange mager har en ku? Kua har kun én mage, men den magen er delt inn i fire seksjoner: vom, nettmage, bladmage og løpemage.

Hva er drøvtyggere?

Drøvtyggere er utelukkende planteetere. De lever av stengler, gress og urter og har et komplekst fordøyelsessystem for å omdanne mat til enklere forbindelser. Plantene som drøvtyggere lever av består av et høyt innhold av cellulose, som kun kan utnyttes takket være anatomien til disse dyrenes fordøyelsessystem. Spesialiserte mikroorganismer i kuas fordøyelsessystem bidrar til prosessen.

Drøvtygging betyr faktisk å tygge tilbake maten som allerede er svelget. Drøvtyggere blander maten med spytt og sender den videre til spiserøret slik at den deretter tas med til magesekken. Men i denne prosessen presses de større partiklene tilbake opp i munnen for å bli tygget igjen og senere spises på nytt.

Kuas fordøyelsessystem: kua har fire mager

En ku kan i gjennomsnitt konsumere 70 kg gress per dag over en periode på 8 timer. Den kan gjøre dette takket være det spesielle anatomiske og fysiologiske systemet som styrer fordøyelsen. La oss se på den merkelige magen til kua.

De fire avdelingene i en kus mage er:

Rumen

I dette rommet er mikroorganismer som starter gjæringen av maten for å transformere den. Vom er det største rommet av alle kumagene og kan ha en kapasitet på opptil 200 liter.

Nett mage

Denne delen av magesekken har som oppgave å frakte maten tilbake til munnen til kua for å tygges videre etter å ha blitt fordøyd i vomma.

Bladmage

Denne avdelingen består av forskjellige folder. Kuas voms funksjon er å absorbere overflødig vann slik at fôret går så konsentrert som mulig over i neste struktur og at enzymene som er involvert i fordøyelsen ikke fortynnes.

Løpende mage

Dette er selve koma. Syreinnholdet i dette området er høyt, og derfor fordøyes alle mikroorganismene som har behandlet maten her, noe som også stopper gjæringen. Saltsyre og pepsin produseres, noe som favoriserer behandlingen av proteiner som har nådd området, og forårsaker en kjemisk fordøyelse av maten.

Morsomme fakta om kyr og andre dyr

  • Kameler er også drøvtyggere.
  • Kyr frigjør metangass når de fordøyer mat.
  • Hvor mye melker en ku per år? Over 10.000 liter.
  • Hvor mange tenner har en ku? 32.
  • Hvor mange mager har en geit? Bare en.
  • ‘Stående kyr i’ – nettkryss: svaret er ‘flertall’!
  • Hvor gammel blir en ku? Inntil 20 år.

Relaterat

Bengans, A Media Company – All Right Reserved.